"Απ΄ τα άγρια θηρία το χειρότερο δάγκωμα το κάνει ο συκοφάντης "
Διογένης από τη Σινώπη 400 - 325 π.χ
Μέγεθος γραμμάτων
+ + + + +
Share |

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε: Ασφαλιστικά μέτρα κατά της Δ.Ε.Η με αίτημα να μην διακόψει την ηλεκτροδότηση. Προσωρινή προστασία του δικαιώματος των πολιτών επί της προσωπικότητάς τους

Print this post
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων είναι εδώ, εδώ και για κατέβασμα εδω. Κατεβάστε την και βάλτε την να κριθεί στα Δικαστήρια. Μαζικά, σε ΟΛΑ τα Πρωτοδικεία της χώρας.

Με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οι πολίτες που εκπροσωπώ ζητάνε από το δικαστήριο να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή προστασία του δικαιώματος επί της προσωπικότητάς τους με την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε και συγκεκριμένα:
1. Να διαταχτεί η ΔΕΗ να συνεχιστεί  η λειτουργία των συμβάσεων ηλεκτροδότησης  και κατ επέκταση, να υποχρεωθεί σε απρόσκοπτη και συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που  προμηθεύει τους αιτούντες  για τις περιγραφόμενες στην αίτηση ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες οικιστικής χρήσεως  ιδιοκτησίας τους  και σε  παράλειψη της προσβολής στο μέλλον, μέχρι τη συζήτηση της  αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου , άλλως έως τη δημοσίευση της αποφάσεως που θα εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακύρωσης που ασκήθηκε κατά της υπ΄ αριθ. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-2011) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Έκτακτου  Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

2. Να προβεί σε άρση της προσβολής, δια της απαγόρευσης να τους διαγράψει από τα μητρώα πελατών της και σε  παράλειψη της προσβολής στο μέλλον, μέχρι τη συζήτηση της παρούσας αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου , άλλως έως τη δημοσίευση της αποφάσεως που θα εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακύρωσης που ασκήθηκε κατά της υπ΄ αριθ. ΠΟΛ  1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-2011) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Έκτακτου  Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

3. Να προβεί σε άρση της προσβολής, δια της απαγόρευσης να γνωστοποιήσει τη διαγραφή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε αυτό να μεριμνήσει σύμφωνα με  το άρθρο 53 αρ. 11 Ν4012/2011 για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)  και σε παράλειψη της προσβολής στο μέλλον, μέχρι τη συζήτηση της παρούσας αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου, άλλως έως τη δημοσίευση της αποφάσεως που θα εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακύρωσης που ασκήθηκε κατά της υπ΄ αριθ. ΠΟΛ  1211/10-10-2011  (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-2011) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

4. Να απαγορευθεί να περιλαμβάνει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδει χρεώσεις που αφορούν στο παρανόμως επιβαλλόμενο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε μέχρι τη συζήτηση της  αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου , άλλως έως τη δημοσίευση της αποφάσεως που θα εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακύρωσης που ασκήθηκε κατά της υπ΄ αριθ. ΠΟΛ  1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-2011) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Έκτακτου  Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

5. Να υποχρεωθεί να αποδέχεται στο μέλλον το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ρεύματος, το οποίο θα καταβάλλεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της, αρμόδιο για την είσπραξη και εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης που εκδίδει, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου, άλλως έως τη δημοσίευση της αποφάσεως που θα εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακύρωσης που ασκήθηκε κατά της υπ΄ αριθ. ΠΟΛ  1211/10-10-2011  (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-2011) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Έκτακτου  Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

6. Να υποχρεωθεί να ενημερώσει τους συμβαλλομένους της για τα ανωτέρω μέχρι τη συζήτηση της παρούσας αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου , άλλως έως τη δημοσίευση της αποφάσεως που θα εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακύρωσης που ασκήθηκε κατά της υπ΄ αριθ. ΠΟΛ  1211/10-10-2011  (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-2011) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Έκτακτου  Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Να απειληθεί σε βάρος της ΔΕΗ και διευθύνοντος συμβούλου της , σε περίπτωση που αυτοί παραβαίνουν το διατακτικό της απόφασης που θα εκδοθεί  και για καθεμία παράβαση, χρηματική ποινή υπέρ  των δανειστών (αιτούντων), το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και προσωπική κράτηση του νόμιμου εκπροσώπου του καθ’ ου η αίτηση,

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή από το Δικαστήριό, η οποία να απαγορεύει στους ανωτέρω  να ενεργήσουν τα αιτούμενα από 1 έως 6 του αιτητικού  της  αίτησης,  μέχρι τη συζήτηση αυτής ενώπιον του Δικαστηρίου , άλλως έως τη δημοσίευση της αποφάσεως που θα εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακύρωσης που ασκήθηκε  κατά της υπ΄ αριθ. ΠΟΛ  1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-2011) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Έκτακτου  Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...